Teamplan op 1 A4

In hoofdstuk 4 van ons boek ‘Maak van je team een Eenheid!’ lees je hoe je een Eenheid kunt worden. Hieronder tref je een eenvoudig schema aan waarmee je die ontwikkeling tot eenheid expliciet en praktisch zichtbaar kunt maken. Het Actieplan is een ‘levend document’ wat betekent dat het steeds wordt geactualiseerd. Telkens als het team reflecteert en opnieuw – afspraken en acties – kiest, pas je het formulier aan. Het Actieplan is voor een door het team te bepalen periode geldig, bijvoorbeeld 4 of 6 weken. Het gezamenlijk gebruiken van het Actieplan zorgt het ervoor dat het team de voortgang in haar ontwikkeling ziet en er de focus op houdt.

De verschillende onderdelen van het formulier zijn in de gelijknamige hoofdstukken van het boek uitvoerig beschreven. Eén onderdeel willen we hier nog wel bespreken en dat is de kolom ‘richting’. Op het moment dat een eigenaar van een actiepunt aan het werk gaat, wil je hem of haar vrijheid en speelruimte geven om tot de beste oplossing te komen, om besluiten te nemen of afspraken te maken met anderen (buiten het team). Dit alles wordt door de eigenaar en zij die met hem of haar meewerken, getoetst aan de collectieve ambitie: missie, visie en waarden. Tegelijkertijd wil je het team invloed geven en de collectieve wijsheid van de groep gebruiken. Daarom is de kolom ‘richting’ toegevoegd. Onder richting verstaan wij kansen, ideeën, mogelijkheden of mensen die betrokken zouden kunnen worden om tot een oplossing te komen. Het wordt gegeven aan de eigenaar die kan besluiten wat hij of zij er mee wil doen voor het team.

Actieplan op 1 A4 – schema

(klik op bovenstaande afbeelding om het te openen in PDF).

(klik op bovenstaande afbeelding om het te openen in Word)