Wat doen wij

Team & Co begeleidt uw ontwikkeling van team naar eenheid. Dit is wat ons betreft altijd maatwerk, omdat ieder team dat een eenheid wil worden zich in een unieke situatie bevindt. De combinatie van de opgave, mensen en omgevingsfactoren is altijd anders en vraagt een eigen aanpak. Team & Co werkt consistent vanuit drie krachtige concepten uit ons boek ‘Maak van je team een Eenheid!’.

Eenheidsontwikkeling en impact

Wil je als team een eenheid worden, begin dan met het vaststellen van de collectieve ambitie en werk daarbij gericht aan het onderlinge vertrouwen. In het model zie je dat de collectieve ambitie de resultante is van een proces waarin de mensen (teamleden) vanuit de opdracht hun gezamenlijke missie en visie formuleren. Het vertrouwen groeit door de gedeelde waarden in het team expliciet te maken en de diversiteit in het team te waarderen. De doelen, besluiten en acties zijn een afgeleide van de collectieve ambitie. Met deze aanpak creëer je als team al snel impact.

Eenheidsontwikkeling en groei

Om te kunnen groeien van team naar eenheid, onderneemt het team constant en gericht acties op de vier dimensies van eenheidsvorming: collectieve ambitie, organisatie, interactie en context. De collectieve ambitie uit het vorige model vormt de basis voor de groei van een team naar de eenheid. De collectieve ambitie is leidend in een eenheid, ook in haar ontwikkeling. De ontwikkeling naar een eenheid krijgt gestalte door de metadimensie Groei. Een team werkt aan zijn groei door telkens de cyclus te doorlopen van ontdekken, dromen, ontwerpen en handelen. In iedere cyclus kiest het team acties op de hiervoor genoemde vier dimensies en voert deze uit. Elk cluster van acties op de vier dimensies is een stap in de groei naar een eenheid. Met elke stap die het team zet, groeit ook de impact die het realiseert.

Eenheidsontwikkeling en effect

Het georganiseerde proces dat een team doorloopt om te komen tot acties op de vier dimensies van eenheidsvorming is wat wij de groeicyclus zijn gaan noemen. Het bij herhaling doorlopen van de groeicyclus zorgt ervoor dat ergens het moment komt dat het team een eenheid is. We kunnen niet voorspellen wanneer het gebeurt, maar wel dat het moment zich zal voordoen. Het ene team doorloopt de groeicyclus om een eenheid te worden drie keer en het andere team heeft er zes keer voor nodig. Ineens merken de leden in het team dat ze een eenheid zijn geworden.

Het effect is: een uitzonderlijk en uniek resultaat door de inspirerende interactie tussen mensen. Een eenheid is succesvol op de inhoud. Een eenheid weet te innoveren en zichzelf te overtreffen met oplossingen en resultaten waar zij vooraf wel over durfde te dromen, maar die achteraf toch tot verwondering leiden: we hebben het onmogelijke waargemaakt!