Wil je het vertrouwen tussen teamleden een stevige impuls geven? Begin dan met het kiezen van jullie gezamenlijke waarden. Zo maak je aan elkaar duidelijk hoe je met elkaar wilt werken. Door de waarden expliciet met elkaar te delen, kun je ook afspraken maken op het niveau van concreet gedrag. Welk gedrag past bij de waarden van het team past en welk gedrag niet?

Waarden zijn gemeenschappelijke overtuigingen van mensen over wat zij belangrijk vinden en nastreven in de onderlinge relaties. De kunst is natuurlijk om de gekozen waarden ook daadwerkelijk zichtbaar te maken in gedrag. In veel organisaties hangen de bedrijfswaarden keurig ingelijst aan de wand. Altijd interessant om even te lezen, maar het is nog boeiender om te zien of je die waarden herkent in het handelen van de mensen. 

Van een bedrijf dat stelt ‘Wij zijn klantgericht’ verwacht je dat de klantenservice ook na kantoortijden te bereiken is. En van een bedrijf dat vertrouwen als kernwaarde heeft, verwacht je dat de verantwoordelijkheden laag in de organisatie zijn belegd. Dus de projectleider hoeft geen formulieren in te vullen en drie parafen van managers te gaan halen, voordat er onderzoeksmateriaal aangeschaft kan worden.

Van waarden naar voorspelbaar gedrag

Waarden werken als richtingaanwijzers. Zij helpen bij het maken van keuzes en vertellen je wat te doen in de samenwerking, ook als deze onder druk komt te staan. Waarden leveren een bijdrage aan het onderlinge vertrouwen, omdat ze het gedrag van mensen ook in moeilijke situaties voorspelbaar maken.

Vaak is het nodig om de waarden concreet te maken in termen van gedrag. Het gedragskompas is hierbij een krachtig instrument. Klik hiervoor op de link: Gedragskompas